LG en T-Mobile hadden op HQ niveau afgesproken om een programma op te starten waarbij het resultaat moest zijn dat er meer LG toestellen werden verkocht in de T-Shops. De start van het programma was een open gesprek met de shopmanagers om het sentiment te veranderen. Daar waar er veel negatieve ervaringen met LG toestellen zijn geweest op de winkelvloer verdiende LG een eerlijke kans om aan te tonen dat er verbeterbladen zijn geweest en dat de huidige toestellen uitstekende challengers zijn voor de Apple en Samsung toestellen.

Mijn taak als ‘mediator’ was om onpartijdig het gesprek tussen winkelpersoneel en LG / T Mobile te leiden met als doel om alle partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk achter het programma te gaan staan.